Tài Khoản - Giao Dịch

Online bằng thẻ ATM TechcomBank


Bước 1:  Chọn thanh toán qua thẻ ATM của Ngân Hàng TechcomBank


 

Bước 2:  Nhập thông tin thẻ thanh toán

Tên chủ thẻ:  tên in trên thẻ, gõ không dấu

Số thẻ:  Là dãy số in trên thẻ từ 16 đến 19 số, không nhập khoảng trắng

Ngày hết hạn:  Nhập ngày hết hạn của thẻ, được in trên mặt trước của thẻ

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn tiến hành click vào nút thanh toán phía dưới 

 

Bước 3:  Xác minh thanh toán

Mã OTP được Ngân Hàng TechcomBank gửi vào số điện thoại của bạn

Nhập chuỗi 6 ký tự vào ô bên dưới 

Sau khi nhập xong các thông tin, tiếp theo bạn click vào nút xác nhận bên dưới


 

Bước 4:  Hoàn thành thanh toán

Hệ thống thông báo thanh toán thành công qua thẻ ATM của TechcomBank 
Chấp nhận thanh toán