Tài Khoản - Giao Dịch

Online bằng thẻ ATM VietComBank


Bước 1:  Chọn thanh toán qua thẻ (connect24) của Ngân Hàng VietComBank và hình thức thanh toán

 

 

Bước 2:  Nhập thông tin thẻ thanh toán

Tên chủ thẻ: tên in trên thẻ, gõ không dấu

Số thẻ: là dãy số in trên thẻ từ 16 đến 19 số, không nhập khoảng trắng

Ngày phát hành: Nhập ngày phát hành của thẻ, được in trên mặt trước của thẻ

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn tiến hành click vào nút thanh toán phía dưới

Bước 3a:  Đăng nhập vào hệ thống Internet Banking của VietComBank

Tên truy cập VCB-iB@nking: Do Ngân Hàng VietComBank cấp cho bạn

Mật khẩu VCB-iB@nking: Do Ngân Hàng VietComBank cấp cho bạn

Nhập chuỗi : chuỗi 6 ký tự xuất hiện trên màn hình

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn tiến hành click vào nút thanh toán phía dưới 

 

Bước 3b:  Xác minh OTP

Mã OTP được Ngân Hàng VietComBank gửi vào số điện thoại của bạn