Tài Khoản - Giao Dịch

Thanh toán bằng số dư ví SenPay


Các bước thực hiện thanh toán bằng số dư ví SenPay

 

Bước 1:  Chọn phương thức thanh toán quá ví SenPay.vn và chọn hình thức thanh toán, sau đó click "Đồng ý"

 

Bước 2: Nhập mã xác minh vừa nhận được qua tin nhắn điện thoại và click "Đồng ý"

 

Bước 3: Thanh toán thành công


Chấp nhận thanh toán