Tài Khoản - Giao Dịch

Gửi đề nghị thanh toán


Để lập đề nghị thanh toán, bạn vui lòng thực hiện các bước sau

 

Bước 1: Đăng nhập SenPay.vn, vào mục giao dịch và chọn "Đề nghị thanh toán"

Click vào dòng chữ  "Lập đề nghị thanh toán"

 

Bước 2: Nhập đủ các thông tin về người nhận đề nghị thanh toán và thông tin thanh toán

Sau đó click "Gửi đề nghị thanh toán"

 

Bước 3: Gửi đề nghị thanh toán thành công

 

Hoặc Click Lấy link thanh toán ở Bước 2, lúc này màn hình sẽ hiện ra link thanh toán, bạn coppy link vào mail gửi cho khách hàng

 


Chấp nhận thanh toán