Quy Định - Chính Sách

Điều kiện bảo hiểm giao dịch


Điều kiện bảo hiểm

Khiếu nại của người mua thuộc các trường hợp sau được bảo hiểm giao dịch:

-  Người mua sử dụng dịch vụ thanh toán đảm bảo.
-  Người mua nhận hàng thông qua các hãng vận chuyển hoặc nhận hàng trực tiếp từ người bán.

 

Giá trị bồi thường

-  Mỗi phiên khiếu nại giao dịch khi được xem xét bảo hiểm có thể được nhận một khoản bồi thường không vượt quá 10 triệu đồng/vụ.
-  Công thức tính khoản bồi thường như sau:
                                Tiền bồi thường  =  A  -  B  -  C

 

 

Trong đó:

A  =  Tổng giá trị thiệt hại tài chính mà, theo SenPay.vn, người bán phải bồi thường cho người mua
B  =  Giá trị người bán đã thực hiện bồi thường cho người mua
C  =  Chi phí xử lý khiếu nại cho từng trường hợp cụ thể


Chấp nhận thanh toán