Quy Định - Chính Sách

Quy trình xử lý khiếu nại


A. SƠ ĐỒ


 

B. DIỄN GIẢI QUY TRÌNH 

Bước 1:  Gửi, nhận và kiểm tra khiếu nại
-   Người mua gửi khiếu nại cho SenPay tại mục Liên Hệ hoặc email về địa chỉ hotro@senpay.vn.
-   Ban quản trị SenPay.vn sẽ tiếp nhận và xác minh khiếu nại. Nếu khiếu nại đúng, chúng tôi sẽ tiến hành mở phiên khiếu nại. Nếu khiếu nại sai, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến cho người thực hiện khiếu nại và không mở phiên khiếu nại.


Bước 2:  Tiến hành đối chất và xác minh
-  SenPay sẽ yêu cầu người bán và người mua gửi các giấy tờ có liên quan, nhằm xác minh tính đúng sai của mỗi bên trong giao dịch đang tranh chấp.
-  SenPay sẽ tạm ngưng giao dịch đang tranh chấp trong thời gian xử lý khiếu nại.
Việc đối chất và xác minh sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày, tính từ ngày mở phiên khiếu nại.


Bước 3:  Hòa giải và tự dàn xếp giữa các bên
-  Sau khi thu thập các tài liệu liên quan, SenPay sẽ tiến hành hỗ trợ hòa giải giữa hai bên để thống nhất và khắc phục hậu quả. Nếu hai bên cùng đồng ý với việc hòa giải, SenPay sẽ tiến hành đóng phiên khiếu nại. Giao dịch được thực hiện theo hòa giải giữa hai bên.
-  Thời gian hòa giải diễn ra trong vòng 7 ngày kể từ lúc kết thúc bước đối chất, xác minh hai bên.


Bước 4:  Đưa ra phán quyết và yêu cầu thi hành
-  Trong trường hợp cả hai bên không chịu hòa giải thì SenPay.vn sẽ đưa ra phán quyết dựa vào những chứng cứ thu thập được và yêu cầu hai bên thực hiện. Nếu trong vòng 7 ngày tính từ ngày đưa ra phán quyết, cả hai bên đồng ý và thực hiện đúng theo yêu cầu thì phiên khiếu nại sẽ được đóng lại.


Bước 5:  Đưa hồ sơ ra cơ quan chức năng
-  Trong trường hợp cả hai bên không thực hiện theo phán quyết, SenPay sẽ đưa hồ sơ chứng từ ra các cơ quan chức năng để giải quyết, đồng thời gửi thông báo cho các bên và đóng phiên khiếu nại.


Chấp nhận thanh toán