Quy Định - Chính Sách

Tổng quan về khiếu nại


1. Các trường hợp khiếu nại
 -  Người mua không nhận được hàng tại địa chỉ đã thông báo cho người bán.
 -  Người mua nhận được hàng nhưng phát hiện hàng có sự khác biệt lớn so với bản mô tả sản phẩm của người bán. Trong trường hợp này có hai tình huống xảy ra:
    •  Người mua từ chối nhận hàng: Người mua phát hiện sự khác biệt của sản phẩm ngay khi nhận hàng nên đã không đồng ý nhận và ký vào biên bản nhận hàng.
    •  Người mua đã nhận hàng: Người mua chỉ phát hiện ra sự khác biệt của sản phẩm sau khi đã nhận và ký vào biên bản nhận hàng.


2. Tình trạng của giao dịch khi thực hiện khiếu nại
 -  Giao dịch vẫn còn trong thời gian tạm giữ do người mua tiến hành thanh toán đảm bảo.
 -  Giao dịch đã được thanh toán xong cho người bán, tuy nhiên số dư trong tài khoản giao dịch của người bán vẫn còn đủ đề bồi hoàn cho giao dịch.
 -  Giao dịch đã được thanh toán xong cho người bán, tuy nhiên số dư trong tài khoản giao dịch của người bán không còn đủ đề bồi hoàn cho giao dịch


3. Điều kiện tiếp nhận khiếu nại
 -  Tiến hành khiếu nại trong thời gian 7 ngày kể từ ngày thanh toán.
 -  Thực hiện giao dịch bằng hình thức thanh toán đảm bảo.
 -  Thực hiện thanh toán ngay cho người bán và người bán vẫn chưa rút tiền.


Chấp nhận thanh toán