Quy Định - Chính Sách

Thỏa Thuận Người Dùng


ĐIỀU 1:  CAM KẾT NGƯỜI DÙNG

- Ðể sử dụng dịch vụ tại SenPay.vn, bạn phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này.

- Bạn cần chấp thuận mọi điều khoản và điều kiện dưới đây tính từ lần sử dụng đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ tại SenPay.vn.

- Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

- Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên website để cập nhật những thay đổi mới nhất.

- Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng dịch vụ tại SenPay.vn.

- Mỗi số điện thoại và địa chỉ email chỉ được sử dụng để kích hoạt cho một tài khoản Senpay. Bạn có thể tự thao tác chỉnh sửa email và số điện thoại khi cần, Senpay.vn không hỗ trợ chỉnh sửa hay xóa thông tin tài khoản.

 

ĐIỀU 2:  VAI TRÒ CÁC BÊN

2.1.  Vai trò của người dùng

- Khi sử dụng SenPay.vn, bạn cam kết là mình đủ năng lực và hành vi để thực hiện giao dịch đó, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hành vi mà bạn thực hiện.

- Bạn đồng ý cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin mà SenPay.vn yêu cầu. Nếu bạn cung cấp không đúng bất kỳ thông tin nào, hoặc nếu SenPay.vn có căn cứ hợp lý để nghi ngờ bạn cung cấp thông tin sai, SenPay.vn có quyền từ chối cung cấp bất kỳ hay toàn bộ chức năng, dịch vụ của SenPay.vn tại thời điểm hiện tại hoặc sau này và bạn phải chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ các hành vi trên.

- Bạn cần thông báo ngay cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của SenPay.vn về mọi trường hợp bất thường liên quan đến thông tin tài khoản, giao dịch mà bạn thực hiện, hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm bảo mật. SenPay.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại điều khoản này.

- Với những giao dịch đã thanh toán, bạn cần lưu giữ tất cả các hóa đơn trực tuyến và chứng từ liên quan để làm căn cứ đối chiếu khi có khiếu nại phát sinh. Trong trường hợp, vì một lý do nào đó bạn không lưu giữ được chứng từ, SenPay.vn sẽ hỗ trợ bạn trong khả năng có thể việc cung cấp các chứng từ gốc đó.

- Trường hợp bạn đã thực hiện giao dịch, nhưng không nhận được hoá đơn trực tuyến, hoặc gặp sự cố trong quá trình giao dịch nêu tại điều này, bạn phải báo ngay cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

- Bạn có quyền khiếu kiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch vụ trong thời hạn 7 ngày hoặc trong thời hạn thanh toán đảm bảo kể từ lúc bạn thực hiện thanh toán thành công. Mọi khiếu kiện không tuân thủ thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

2.2.  Vai trò SenPay

- Có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho bạn các thông tin, tài liệu cần thiết về việc sử dụng SenPay.vn.

- Có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của bạn.

- Không bán, trao đổi thông tin của bạn cho bên thứ ba.

- Có thể khóa, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của bạn vào dịch vụ.

- Có thể liên hệ với người bán hàng mà bạn giao dịch, liên hệ với ngân hàng của bạn, với người sử dụng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của bạn.

- Phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hành vi lừa đảo về tài chính hoặc vi phạm pháp luật.

 

ĐIỀU 3:  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan, đồng thời yêu cầu sự tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên SenPay.vn. Mọi sản phẩm, dịch vụ, logo, kiểu dáng thiết kế… được cung cấp bởi SenPay.vn đều thuộc quyền sở hữu của SenPay.vn. Không có bất kỳ cá nhân, đơn vị, tổ chức nào khác được phép sao chép, sử dụng… hoặc có các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của SenPay.vn nếu chưa được sự đồng ý của SenPay.vn.

 

ĐIỀU 4:  CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

- Vi phạm văn bản thỏa thuận này và/hoặc tất cả các quy định, chính sách khác của SenPay.vn.

- Phát tán virus, trojan, worms, cố tình phá hoại hệ thống SenPay.vn dưới mọi hình thức. Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép thông tin của SenPay.vn mà chưa được SenPay.vn cho phép.

- Mọi hành động làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc các hành vi khác ảnh hưởng đến SenPay.vn.

- Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của SenPay.vn.

- Sử dụng SenPay.vn để lừa đảo hoặc mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Sử dụng các thiết bị, phần mềm để xâm nhập vào hoặc phá các biện pháp mà SenPay.vn thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của SenPay.vn.

- Lợi dụng giao dịch trên SenPay.vn để truyền bá những tin tức, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

 

ĐIỀU 5:  CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO TRÌ HOẶC NGUYÊN NHÂN BẤT KHẢ KHÁNG

- Tại một số thời điểm, SenPay.vn có thể tạm ngừng hoạt động để nâng cấp, bảo trì hệ thống kỹ thuật hoặc xử lý sự cố phát sinh. SenPay.vn sẽ gửi thông báo trên website SenPay.vn. Khi thông báo đã được hiển thị trên website, SenPay.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do khách hàng không biết về việc tạm ngừng hoạt động này.

- SenPay.vn có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu việc thực hiện bản thỏa thuận này bị cản trở bởi những nguyên nhân khách quan như: chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, sức mạnh quân sự hoặc sung quân, tội phạm, thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, núi lửa phun trào, mưa bão hoặc các thảm họa tự nhiên khác); các hoạt động khủng bố, quốc hữu hóa, sự trừng phạt của chính quyền, bao vây, cấm vận; tranh chấp lao động, bãi công; gián đoạn, hỏng hóc của hệ thống điện hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của SenPay.vn. Trong trường hợp SenPay.vn không thể thực hiện nghĩa vụ với bạn do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, SenPay.vn sẽ cố gắng gửi thông báo đến bạn về sự kiện xảy ra và những giải pháp của SenPay.vn.

 

ĐIỀU 6:  TRANH CHẤP VỚI SENPAY

- Nếu bạn có bất kỳ vấn đề tranh chấp nào với SenPay.vn, thì trước tiên bạn hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:

     •  Gọi tới tổng đài của chúng tôi 

     •  Gửi email về địa chỉ: hotro@senpay.vn

- Luật pháp và tòa án: Mọi tranh chấp giữa bạn và SenPay.vn nếu không thể giải quyết thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật định của nước CHXHCN Việt Nam.

- Tranh chấp không thích hợp: Tất cả các yêu cầu bạn đưa ra để chống lại SenPay.vn sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 6 của thỏa thuận này. Mọi yêu cầu đối lập với Điều 6 sẽ được xem là kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với bản thỏa thuận này. Việc yêu cầu giải quyết tranh chấp của bạn với SenPay.vn cũng sẽ không được chấp thuận thông qua bản thông báo của SenPay.vn về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới bạn.

 

Không đảm bảo:

*  Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của SenPay.vn.

*  Chúng tôi không kiểm soát các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đặt mua từ người bán.

*  SenPay.vn không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì SenPay.vn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền,…


Chấp nhận thanh toán